Contacte

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

 

Clàusula informativa sobre protecció de dades.

 

 

D'acord amb el que disposa la llei (UE) 2016/679, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté. Pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI, adreçada a: Juan Manuel López Baños -Carrer María Auxiliadora, 180 1er. 1a. 08912 BADALONA, o bé per mail a info@parkingmercatconcepcio.com

Queda terminantment prohibida la comunicació de les dades objecte de tractament a terceres persones, excepte les legalment establertes.

L'aparcament del Mercat de la Concepció ha inscrit els seus fitxers en el Registre General de Protecció de Dades, i està al dia en el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

L'emplenament del present formulari comporta el consentiment exprés per al tractament de les seves dades conforme als fins manifestats.

 

Aragó nº 313-317 Sot. -2  08009 Barcelona

Telf. 00 34 93 4587166

e-mail: info@parkingmercatconcepcio.com